PRESSEMEDDELELSE    29.9.2007

 

KISS Sprogcenter afviser kommunens krav

 

Københavns kommune påstår i en pressemeddelelse (28.9.), at man har opsagt sit samarbejde med KISS Sprogcenter på grund af misligholdelse af økonomiske aftaler, herunder en gæld til kommunen på 4½ million kroner. Det er stærke ord!

 

KISS bestrider fuldstændig kommunens krav om 4½ million kr. Skolens advokat har gentagne gange forgæves udbedt sig den juridiske baggrund for kravet. Det samme gælder kommunens påstand om, at skolen skulle have en gæld til omegnskommunerne.

 

KISS havde – for at overleve – aftalt en midlertidig betalingsordning under forudsætning af en efterfølgende juridisk afklaring. I stedet for at vente på afklaringen, har kommunen valgt at tilbageholde betalingen for skolens udførte undervisning siden juli. Dermed har kommunen brugt sin magt til at fremtvinge en betalingsstandsning.

 

Ser man bort fra kommunens sandsynligvis uholdbare krav, er KISS i dag en økonomisk sund og velfungerende skole – hvilket skolens regnskaber og budgetter tydeligt viser. Kursisttilgangen er mere end tilfredsstillende. Skolen er med ca. 700 kursister fortsat den hurtigste og bedste af landets 50 sprogcentre. Og KISS spiller naturligvis en væsentlig integrativ rolle i forhold til landets behov for veluddannet arbejdskraft.

 

Hvorfor vil kommunen så lukke KISS?

 

Siden 2004 har kommunen endda tjent mellem 60 og 80 millioner kr. på at have driftsaftale med KISS, nemlig via store statstilskud og stor profit på salg af KISS’ undervisning til omegnskommunerne – kombineret med underbetaling af skolen i årevis.

 

Men da skolens økonomi på et tidspunkt blev for stram, klagede skolen til Integrationsministeriet. Dette førte til en ny bekendtgørelse pr. 1. september 2006, som nedsatte kommunens fremtidige muligheder for profit på de udenbys kursister med 18 millioner kr. om året. Det bliver man ikke populær på hos en kommune!

 

Som sagt kører skolen godt nu, efter at betalingen endelig blev sat op den 1. april 2007. Vi kunne endda have klaret ovennævnte, midlertidige betalingsordning. Derfor forekommer kommunens lukning af KISS – med henvisning til juridisk uafklarede gældsposter – urimelig, perspektivløs og direkte kontraproduktiv i forhold til beskæftigelses- og integrationsopgaven.

 

 

Steen Allan Christensen

Forstander

KISS Sprogcenter